Game bắn cá - Diễn đàn mẹo vặt

Hàng trăm trang web nhà cái cung cấp trò chơi bắn cá trực tuyến biết chọn ai?

You are not logged in.

#1 2020-09-06 01:42:47

baigournara
Member
Registered: 2020-08-01
Posts: 10,967

Airpods của mình cắm sạc vô hôm sau nó không sáng đèn xanh nữa nhưng vẫn kết nối được khi cắm sạc... | Tinh tế

Âm thanhThông tin & Sự kiệnTư vấn & Thảo luận     Airpods của mình cắm sạc vô hôm sau nó không sáng đèn xanh nữa nhưng vẫn kết nối được khi cắm sạc.
Ggyv Bình luận:     Nhận thông báo    Airpods của mình cắm sạc vô hôm sau nó không sáng đèn xanh nữa nhưng vẫn kết nối được khi cắm sạc vào lại thì nó hiện đèn đỏ để bao lâu nó vẫn cứ hiện đèn đỏ rút sạc ra thì tắt đèn luôn nên giờ mình làm gì đc ạ.

Báo xấu       audio        Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.498  bài đăng   + 70  ragefighter  22.834  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB