Game bắn cá - Diễn đàn mẹo vặt

Hàng trăm trang web nhà cái cung cấp trò chơi bắn cá trực tuyến biết chọn ai?

You are not logged in.

#1 2020-09-06 01:40:01

!!!qnttfhizceon
Member
Registered: 2020-08-12
Posts: 1,176

- cho hỏi pc khởi động lúc nhận card màn hình lúc không, mình phải tắt mở máy tính mấy lần thì nó... | Tinh tế

[Win] Hỏi đáp - CSKN     - cho hỏi pc khởi động lúc nhận card màn hình lúc không

mình phải tắt mở máy tính mấy lần thì nó.
Nguyễn Tùy Ý Em Bình luận: 1     Nhận thông báo    - cho hỏi pc khởi động lúc nhận card màn hình lúc không, mình phải tắt mở máy tính mấy lần thì nó nhận card, bác nào có kinh nghiệm khoản này chia sẻ với ạ     Báo xấu              1 Bình luận        minhthuvcVIP  chưa gặp trường hợp này bao giờ.
ko nhận card mà đòi lên màn.
hư cấu.
Cá nhân    Hi bạn.

+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB