Game bắn cá - Diễn đàn mẹo vặt

Hàng trăm trang web nhà cái cung cấp trò chơi bắn cá trực tuyến biết chọn ai?

You are not logged in.

#1 2020-09-06 00:03:36

!!!qnttfhizceon
Member
Registered: 2020-08-12
Posts: 1,176

tối đa lên đến 1,500,000 VND (“Tiền Thưởng”)

Thưởng 100% nạp tiền lần đầu.
Posted on May 8, 2020May 8, 2020  by                              Thưởng ngày 100% gửi tiền lần đầu lên đến 1,500,000 VND.

Thành viên vui lòng bấm nút ” Tham Gia Ngay ”

Tiền gửi sẽ được cập nhật trong vòng 48h vào các sản phẩm tại 188bet trừ sản Poker Điều khoản điều kiện     100% Thưởng Khoản Gửi Đầu Tiên (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/05/2020 11:00 AM đến ngày 01/06/2020 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”): Không có bất kỳ tài khoản 188BET đã giao dịch nào trước Thời Gian Khuyến Mãi, Chỉ đăng ký một tài khoản duy nhất tại 188BET, Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND, Thực hiện giao dịch gửi tiền thành công lần đầu tiên tại 188BET.
Giao dịch này cũng phải được thực hiện trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ”).
Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên.

Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một lần thưởng 100% trên Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ

tối đa lên đến 1,500,000 VND (“Tiền Thưởng”), như minh họa bên dưới:        Tiền Thưởng Tối Đa   Điều Kiện Rút Tiền     100%   1,500,000 VND   20 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố     Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Hợp Lệ nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” như quy định tại điều 3.
Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

Tiền gửi được sử dụng từ Giao Dịch Gửi Tiền Khuyến Mãi để nhận Tiền Thưởng

và Tiền Thưởng nhận được, phải được sử dụng đặt cược gấp 20 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
Tiền gửi không được sử dụng để nhận Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, tại thời điểm bất kỳ, sau khi đã thỏa điều kiện rút tiền gấp 20 lần như quy định tại điều 6.
Ví dụ: Thành Viên A thực hiện một Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ là 2,000,000 VND trong Thời Gian Khuyến Mãi.
Thành Viên A sẽ nhận được Tiền Thưởng như sau: Tiền Thưởng = 2,000,000 VND x 100% = 2,000,000 VND.
Thành Viên A sẽ được nhận số Tiền Thưởng tối đa = 1,500,000 VND Giao Dịch Tiền Gửi Hợp Lệ sử dụng để nhận Tiền Thưởng = 1,500,000 VND / 100% = 1,500,000 VND Tiền gửi không được sử dụng trong Khuyến Mãi = 2,000,000 VND – 1,500,000 VND = 500,000 VND Trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện, Thành Viên A cần đặt cược = (1,500,000 VND + 1,500,000 VND) x 20 = 60,000,000 VND tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố.
500,000 VND không được sử dụng để nhận Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, sau khi đã thỏa điều kiện rút tiền gấp 20 lần trên.
Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
Thành viên sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi nếu có bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện trước khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET.
Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi.
Các cược hòa/hủy.

Cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á

cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng như quy định tại điều 6 sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND).
Thành Viên Hợp Lệ chỉ được tham gia một khuyến mãi liên quan đến “Thưởng Khoản Gửi Đầu Tiên” trong Thời Gian Khuyến Mãi.
Trường hợp Thành Viên Hợp Lệ tham gia nhiều hơn một khuyến mãi liên quan đến “Thưởng Khoản Gửi Đầu Tiên” trong Thời Gian Khuyến Mãi, chỉ yêu cầu khuyến mãi đầu tiên 188BET nhận được từ thành viên được coi là hợp lệ.
Việc tham gia những khuyến mãi liên quan đến “Thưởng Khoản Gửi Đầu Tiên” khác sẽ được từ chối.
188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng                                                          Posted in.
Giải đấu Hoàng Gia Mùa…   Hoàn Trả Thể Thao                                                                                           A  Theme.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB