Game bắn cá - Diễn đàn mẹo vặt

Hàng trăm trang web nhà cái cung cấp trò chơi bắn cá trực tuyến biết chọn ai?

You are not logged in.

#1 2020-09-05 12:19:29

dhuutcgwznck
Member
Registered: 2020-08-18
Posts: 3,390

Mạng Xã Hội Gamehub - Thông tin game mới

Liên kết nhanh.
Liên kết nhanh.
Liên kết nhanh.
Liên kết nhanh.
Mạng Xã Hội Gamehub - Thông tin game mới, thư viện game đầy đủ nhất                                                                     Loại lính Dark nói lên con người bạn ra sao.

Loại lính Dark nói lên con người bạn ra sao?

Ấn vào để chơi.

Các game thủ yêu của của Clash Of Clans đâu rồi

hãy cùng đến với Quizz vui để xem con người bạn là ai nhé.
Các bạn đã sẵn sàng chưa.
Loại lính Dark nào làm Tank tốt nhất                                                                                                                                                                                                                                                                        Golem                                                                                                                                                                                                                                             Lava                                                                                                                                                                                                                                            Hog                                                                                                                                                                                                                                             Valkyrie                                                                                                                                                                                                                                            Minions                                                                                                                                                                                                                                            Witch                                                                                                                                                                                                                                                     Bạn đi farm bằng combo kết hợp lính Dark và lính Elixir nào.
BAM = Barcher=Minions                                                                                                                                                                                                                                            LavaLoon cho sang chảnh                                                                                                                                                                                                                                             Farm thì không dùng lính Dark                                                                                                                                                                                                                                            Golem với Giant                                                                                                                                                                                                                                                     Loại Dark Spell nào bạn hay dùng nhất                                                                                                                                                                                                                                                                        Poison                                                                                                                                                                                                                                              Haste                                                                                                                                                                                                                                            Earthquake.
GoWiPe                                                                                                                                                                                                                                              LavaLoonion                                                                                                                                                                                                                                             GoHo WiPe                                                                                                                                                                                                                                            LavaLoon                                                                                                                                                                                                                                            GoWiWi.

Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:                 Bạn đã có tài khoản rồi

Duy trì đăng nhập.
Mạng Xã Hội Gamehub - Thông tin game mới, thư viện game đầy đủ nhất                                                                     Loại lính Dark nói lên con người bạn ra sao.
|.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB